Dipercayai

Link Sharing

india-market
8.86MB
Muat Turun
Muat turun 3M - 5M
Versi 10.0.00.18 3 minggu yang lalu

Perihalan bagi Link Sharing

Link Sharing is a file sharing app that can conveniently share large video clips or massive quantities of photos (at their original sizes) to large groups of people.

- Large size files transfer without any settings and cable connection

- Transfer original files safely with Samsung Cloud

- Maximum 2G can be transferred at once, with individual file size limit being 1G

- Supports all file types (except Apk types)

- Various file transferring options

. Send to contacts, Create a link, Share with Code

* You may download the most recent PC version from the link below.

https://www.microsoft.com/en-gb/store/p/simple-sharing/9nblggh6h9kr

* Maximum of 2 GB can be transferred daily. Files are stored on the server for two days before being deleted.

* Apk files are not supported due to legal issues.

[Detailed information]

. Link Sharing introduction video:

https://www.youtube.com/watch?v=CmkpSGIQi6k

. PC Simple Sharing introduction video:

https://www.youtube.com/watch?v=F1eQkmTpNIA

To best use Link Sharing's convenient file sharing service, we ask user’s permissions listed below

• Read and Write Internal Storage: To transfer or store photos, videos, and files on your device through Link Sharing

• Read and Write External Storage (SD Card): To transfer or store photos, videos, and files on your device through Link Sharing

• Read Contacts: To view your contacts' information and find friends Link Sharing friends through Link Sharing

• Phone: To maintain device authentication status

• SMS: To authenticate phone numbers and share links in the sign-up phase

If the OS version of the device is lower than Android 6.0, it is impossible to select whether to allow the access privilege. Therefore, after checking whether the OS can be updated, the existing access privilege can be reset through the device's Settings> Application Management menu.

Perkongsian Link adalah aplikasi perkongsian fail yang dengan mudah boleh berkongsi klip video yang besar atau jumlah foto yang besar (pada saiz asalnya) kepada kumpulan besar orang.

- Pemindahan fail saiz besar tanpa sebarang tetapan dan sambungan kabel

- Pindahkan fail asal dengan selamat dengan Samsung Cloud

- Maksimum 2G boleh dipindahkan sekaligus, dengan had saiz fail individu ialah 1G

- Menyokong semua jenis fail (kecuali jenis Apk)

- Pelbagai pilihan pemindahan fail

 . Hantar ke kenalan, Buat pautan, Kongsi dengan Kod

* Anda boleh memuat turun versi PC paling terkini dari pautan di bawah.

https://www.microsoft.com/en-gb/store/p/simple-sharing/9nblggh6h9kr

* Maksimum 2 GB boleh dipindahkan setiap hari. Fail disimpan pada pelayan selama dua hari sebelum dipadamkan.

* Fail APK tidak disokong kerana isu undang-undang.

 [Maklumat terperinci]

. Pautan perkongsian video Perkongsian:

    https://www.youtube.com/watch?v=CmkpSGIQi6k

. Video perkongsian Perkongsian Mudah PC:

    https://www.youtube.com/watch?v=F1eQkmTpNIA

Untuk menggunakan perkhidmatan perkongsian fail mudah Sharing, kami meminta keizinan pengguna yang disenaraikan di bawah

• Baca dan Tulis Penyimpanan Dalaman: Untuk memindahkan atau menyimpan foto, video dan fail pada peranti anda melalui Perkongsian Pautan

• Baca dan Tulis Penyimpanan Luar (SD Card): Untuk memindahkan atau menyimpan foto, video dan fail pada peranti anda melalui Perkongsian Pautan

• Baca Kenalan: Untuk melihat maklumat kenalan anda dan cari rakan-rakan Pautan Mengongsi rakan melalui Perkongsian Pautan

• Telefon: Untuk mengekalkan status pengesahan peranti

• SMS: Untuk mengesahkan nombor telefon dan berkongsi pautan dalam fasa pendaftaran

Jika versi OS peranti lebih rendah daripada Android 6.0, adalah mustahil untuk memilih sama ada untuk membenarkan keistimewaan akses. Oleh itu, selepas memeriksa sama ada OS boleh dikemas kini, keistimewaan akses yang sedia ada boleh diset semula melalui menu Tetapan> Aplikasi Pengurusan aplikasinya.

Lihat lanjut

Penilaian pengguna untuk Link Sharing

3
3
5
0
4
1
3
1
2
1
1
0

Ulasan tentang Link Sharing

Bahasa
Tiada ulasan tentang Link Sharing, jadilah yang pertama!

Bendera Link Sharing

trusted bendera
Berjalan dengan baik 0
needs licence bendera
Memerlukan lesen 0
fake bendera
Apl tiruan 0
virus bendera
Virus 0
india market avatar stor
india-market Stor 47.14k 16.41M

APK maklumat tentang Link Sharing

Versi APK 10.0.00.18
Keserasian Android 7.1+ (Nougat)


Muat turun Link Sharing APK
Muat Turun